V KOŠÍKU: 0 ks za 0,00

Cannaderm.cz

Soutěže a akce

SOUTĚŽTE S NÁMI NA FACEBOOKU

Každý měsíc hrajeme o produkty jedinečné léčebné kosmetiky Cannaderm. Využijte této příležitosti a potěšte sebe nebo své blízké originálním dárkem tzn. „českou konopnou kosmetikou s více jak 12 letou tradicí“. Více na Facebook Cannaderm


Pravidla soutěže 8-10. - 11.10.2018

SOUTĚŽ

Pravidla soutěže o 3x Mentholka Extra od 8-10. - 11.10.2018

Pravidla soutěže probíhající ve výše uvedeném termínu. Každý účastník zasláním svého komentáře vyjadřuje, že byl seznámen s pravidly soutěže, která jsou uvedena viz. níže.

Pravidla soutěže o výrobky Cannaderm

  1.         Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je SWISS PHARMACEUTICALS INVESTEMENT LLC

 (dále jen pořadatel).

      2.        Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 8.10.2018 zveřejněním soutěžního příspevku. do 11.10.2018 23:59:59 hod (dále jen doba konání soutěže) na území České a Slovenské republiky a to prostřednictvím profilu „Cannaderm: přírodní péče“ na webu www.facebook.com.

      3.        Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, které vlastní osobní profil na webu www.facebook.com

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

      4.       Výhry a jejich předání

Výhrou v soutěži je o 3x Mentholka Extra od 8-10. - 11.10.2018

Každý balíček obsahuje 1x Mentholka Extra a porota vybere celkem 3 výherce.  www.cannaderm.cz.

V rámci soutěže budou vybráni 3 výherci a rozdány tak 3 balíčky.

O výhře budou výherci informováni prostřednictvím zveřejnění výherních profilů a okomentováním jejich komentářů na profilu Cannaderm: přírodní konopná kosmetika na webu www.facebook.com a to do 7 kalendářních dní od ukončení soutěže.

Výhra bude výhercům doručena prostřednictvím České pošty s.p. na adresu v České nebo Slovenské republice, kterou výherce oznámí pořadateli. Neoznámí-li výherce jméno, příjmení, e-mail, věk a dodací adresu prostřednictvím zprávy na profilu Cannaderm: přírodní konopná kosmetika do 7 kalendářních dní od zveřejnění výsledků soutěže, jeho výhra propadá ve prospěch pořadatele bez nároku na kompenzaci.

Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, propadá tato výhra pořadateli soutěže.

      5.        Mechanika soutěže

Do soutěže se účastník zapojí tak, že v době konání soutěže navštíví profil Cannaderm: přírodní péče na webu www.facebook.com a vloží svůj komentář (příspěvek) s odpovědí na otázku: "Vstřelil fotbalista v nové reklamě na

Produkt:


Pokračovat v nákupu

Přejít do košíku