Produktové řady

Veškeré produkty Cannaderm dokonale respektují přirozené funkce kůže a nabízejí svým spotřebitelům úlevu a šetrnou péči

Obchodní podmínky

Jak nakupovat (všeobecné obchodní podmínky)

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží.

 • Prodávající
 • Organizační složka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, IČ: 29016827 se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 70609, nebo Simply You Pharmaceuticals a.s. IČO: 25385381, se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14484.
 • Kupující
 • Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech a údaje spojené s registrací do e-shopu.
 • Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. V případě, že je kupující podnikatelem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a účinném znění, řídí se tento právní vztah výslovně neupravený těmito VOP příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném a účinném znění. Individuální smlouva s kupujícím je vždy nadřazena těmto VOP.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, a nebudou jinak zveřejněny, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Odsouhlasením těchto všeobecných obchodních podmínek kupující zároveň souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely prodávajícího (správce) a s jejich poskytnutím dalšímu správci za účelem nabízení obchodu a služeb. Udělení souhlasu je dobrovolné a vztahuje se též na zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Kupující může tento souhlas písemnou formou kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

III. Prodejní cena, platnost cen

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou uvedeny v Kč.

IV. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce jen do vyprodání zásob.

 • Způsob objednání
 • Prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.cannaderm.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Přijaté objednávky jsou závazné a kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena ve chvílí odeslání emailu prodávajícím, který bude obsahovat akceptaci objednávky kupujícího.

V. Způsob dodání a platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího. Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Vlastnictví k objednanému zboží přechází na kupujícího jeho převzetím, zaplacením a připsáním kupní ceny na účet prodávajícího.

VI. Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu zasíláno přepravcem dle nabídky prodávajícího. Objednané zboží prodávající zasílá zpravidla do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky od kupujícího. Není-li zboží na skladě, objednávku zasílá prodávající v den doručení zboží na sklad prodávajícího. Přepravce garantuje v pracovní dny doručení zásilky kamkoliv do ČR do 48 hodin. Doba dodání se počítá ode dne expedice, tedy ode dne předání zásilky přepravci.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost ochranné lepící pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit emailem na adresu info@cannaderm.cz , sepsat s přepravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech přepravce, na dodatečné neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.
Dodání mimo Českou republiku je s kupujícím řešeno prodávajícím individuálně.

VII. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

 • Reklamační řád:
 • Kupující má možnost vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozená. Může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Kupující vrátí zboží i s fakturou, která bude stornována.
 • Část zásilky, kterou kupující objednal omylem, má možnost vrátit taktéž do 14 dnů na adresu odesílatele. Kupující zaplatí celou fakturovanou částku a peníze za vrácené zboží mu budou poslány obratem po vyřízení reklamace, nejpozději však do 14 dnů, převodem na účet, či úhradou pomocí složenky.
 • Pokud kupující u dodaného výrobku poruší originální obal, není možné takové zboží prodávajícímu vrátit – prodávající z hygienických a bezpečnostních důvodů na zboží s porušeným originálním obalem pohlíží jako na zboží dále nepoužitelné.
 • Všechny zásilky jsou pojištěny a přepravce za zboží ručí. Při dodání zásilky, obsahující zboží, je tuto povinen kupující před přepravcem zkontrolovat, a v případě poškození obalu zásilky ihned s přepravcem sepsat protokol o poškození a zásilku od přepravce nepřebírat.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 2. 10. 2012 a ruší veškeré předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Produkt:


Pokračovat v nákupu

Přejít do košíku